Thông báo: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội xin gửi đến Quý vị cổ đông của Công ty Thông báo: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019".

Thông báo: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp

1. Thông báo: Chốt danh sách cổ đông... (Xem trực tiếp bên dưới)

2. Tải File dạng PDF đầy đủ tại đây

 


Phản hồi bài viết