Một số thiết bị phục vụ sản xuất

Một số thiết bị phục vụ sản xuất

19/08/2019 1:37:10 PM | 1803

Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị Công ty:

Do yêu cầu của sự phát triển, khoa học công nghệ ngày càng hiện đại, do vậy Công ty phải không ngừng đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, tăng khả năng cạnh tranh nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Thực tế, năng lực thiết bị được thể hiện như sau:

Trạm trộn bê tông công suất 240m3/h

Trạm trộn bê tông công suất 240m3/h

Đội xe vận chuyển bê tông

Đội xe vận chuyển bê tông và Đội xe bơm bê tông 1

và Đội xe bơm bê tông

 và Đội xe bơm bê tông

Phòng thí nghiệm

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chất lượng của từng công trình, dự án không ngừng được nâng cao. Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội đã đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để cho ra đời phòng thí nghiệm đầu tiên về bê tông. Cũng chính tại đây, các vật liệu mới đã chính thức ra đời trên cơ sở nghiên cứu khoa học của cán bộ kỹ thuật cùng đội ngũ các chuyên gia vật liệu xây dựng hàng đầu thế giới.
Chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu để Vibex giữ trọn niềm tin và thương hiệu trong suốt hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành!
Năng lực thiết bị Vibex
Phòng thí nghiệm Lab XD-06

Bài viết cùng chuyên mục

  • Về VIBEX

    Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (viết tắt VIBEX.,JSC) tiền thân là Nhà máy bê tông đúc sẵn Hà ...
  • Cơ cấu tổ chức

    Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty: 1. Bộ phận sản xuất 1.1 Hệ thống tổ chức ...
  • Chỉ tiêu kinh tế

    Cấu kiện bê tông đúc sẵn là một loại vật liệu xây dựng hỗn hợp, dưới dạng liên kết hợp lý của bê tông và ...