Thông báo: Về việc "Hủy tư cách công ty đại chúng"

Thông báo: Về việc "Hủy tư cách công ty đại chúng"

Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội xin gửi đến Quý vị cổ đông của Công ty Thông báo số 87/CTBT: V/v "Hủy tư cách công ty đại chúng"

Thông báo: Về việc

1. Thông báo: (Xem trực tiếp nội dung bên dưới)

2. Tải File dạng PDF đầy đủ tại đây

 


Phản hồi bài viết