Dự án nhà NO3-T7 - Khu đô thị ngoại giao đoàn Hà Nội

Dự án nhà NO3-T7 - Khu đô thị ngoại giao đoàn Hà Nội