Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

19/08/2019 1:37:10 PM | 4826

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty:

1. Bộ phận sản xuất

1.1 Hệ thống tổ chức sản xuất của Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội bao gồm:

- Xí nghiệp bê tông thương phẩm

- Xí nghiệp bê tông thương phẩm chèm 1

- Xí nghiệp bê tông thương phẩm chèm 2

- Xí nghiệp bê tông thương phẩm chèm 3

- xí nghiệp bê tông đúc sẵn chèm

- Xí nghiệp bê tông ly tâm

- Xí nghiệp bê tông Quảng Ngãi

- Nhà máy bê tông Quảng Nam

- Xí nghiệp kinh doanh vật tư và dịch vụ

- Xí nghiệp cơ khí sửa chữa điện nước

- Trung tâm tư vấn thiết kế và xây dựng

- Đội xây lắp

- Trường mầm non ngựa gióng

1.2 Các công ty liên kết:

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Vibex 1

- Công ty cổ phần vật liệu xây dựng hạ tầng Vibex 2

- Công ty cổ phần bê tông xây dựng Vibex 3

 

2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền quyết định mọi vần đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, cụ thể:

- Quyết định chiến lược phát triển của công ty

- Kiến nghị cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại

- Quyết định phương án đầu tư

- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng khác

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc, các cán bộ quản lý quan trọng khác của công ty, quýêt định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó

- Quyết định cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý nội bộ công ty.

Bà Lê Thanh Hương - Kỹ sư xây dựng, Chủ tịch HĐQT công ty. chứng chỉ quản trị doanh nghiệp và ngoại ngữ. 33 năm kinh nghiệm chuyên môn và quản trị, điều hành doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Kỹ sư VLXD - KSXD cử nhân kinh tế, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội. Chứng chỉ quản trị doanh nghiệp, ngoại ngữ tiếng Anh. 30 năm kinh nghiệm quản lý và chuyên môn.
Ông Đinh Văn Hà. KTS, chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp, ngoại ngữ Tiếng Anh. Ủy viên HĐQT - Giám đốc trung tâm. 29 năm kinh nghiệm về chuyên môn và quản lý.
Bà Võ Thị Thu Hương - Cử nhân Kinh tế, chứng chỉ Quản trị doanh nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh. 17 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kinh tế và quản lý doanh nghiệp. Thành viên HĐQT công ty. Giám đốc chi nhánh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần.
Ông Trần Minh Hồng - Kỹ sư xây dựng, cử nhân kinh tế. Chứng chỉ quản trị doanh nghiệp. Phó phòng kỹ thuật thi công Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. 21 năm kinh nghiệm chuyên môn và điều hành doanh nghiệp. Thành viên HĐQT.
 
3. Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Viết Chi - Trưởng ban Kiểm soát, Cử nhân kinh tế, chứng chỉ kiểm toán.
 

Sơ đồ tổ chức Công ty Vibex

Sơ đồ tổ chức Công ty Vibex.


Bài viết cùng chuyên mục

 • Về VIBEX

  Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội (viết tắt VIBEX.,JSC) tiền thân là Nhà máy bê tông đúc sẵn Hà ...
 • Những mốc son lịch sử

  Khu Nhà máy Bê tông Chèm Từ 06/5/1961: Nhà máy bê tông đúc sẵn Hà Nội được thành lập ...
 • Chỉ tiêu kinh tế

  Cấu kiện bê tông đúc sẵn là một loại vật liệu xây dựng hỗn hợp, dưới dạng liên kết hợp lý của bê tông và ...
 • Thành tích và danh hiệu

  THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội VIBEX là một trong những ...

Sản phẩm nổi bật

Thống kê truy cập

Đang online
23
Hôm nay
79
Hôm qua
651
Tuần này
1,437
Tuần trước
3,091
Tháng này
59,816
Tháng trước
76,155
Tổng truy cập
1,810,442