Nhà máy bê tông Quảng Nam

Nhà máy bê tông Quảng Nam

09/09/2019 5:36:55 PM | 558

Dự án: DỰ ÁN NHÀ MÁY BÊ TÔNG QUẢNG NAM

CĐT dự án: Công ty Cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội.

Địa chỉ: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Công suất: 220.000 m3 bê tông các loại

Diện tích: 4,37 Ha