Dự án nhà NO1-T2- Khu đô thị ngoại giao đoàn Hà Nội

Dự án nhà NO1-T2 - Khu đô thị ngoại giao đoàn Hà Nội

09/09/2019 5:37:01 PM | 739

Dự án nhà NO1-T2 - Khu đô thị ngoại giao đoàn Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp)